منو اصلی

برداشت آفتابگردان با نصب یک سازه بر روی پلاتفرم

فیلم مربوط به برداشت آفتابگردان در استان خوزستان میباشد

کمباین غلات با اضافه نمودن یک سازه بر روی پلاتفرم .آماده برداشت محصول آفتابگردان میگردد.ساخت و توزیع سازه با قیمت مناسب توسط شرکت تعاونی کمباینداران فارس موجود میباشد

شماره تماس: 07132423615

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>