منو اصلی
درباره ما (About us)

درباره ما (About us)

در راستای مکانیزه نمودن بخش کشاورزی و واگذاری امور دولتی به بخش خصوصی براساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل تشکلها و تعاونی های مرتبط با بخش کشاورزی چون تعاونی کمباینداران، تراکتور داران، خانه کشاورز و… ضروری به نظر می رسید. بر اساس همین ضرورت در سال 1358 شرکت تعاونی کمباین داران با تعداد معدودی کمباین دار در شهرستان مرودشت تشکیل گردید. درسال 1363 با اجرای طرح محوری گندم در استان فارس نیاز به گسترش این تعاونی احساس گردید و در نتیجه تعاونی کمباین داران فارس در مرکز استان تاسیس گردید و به شماره 7825 به ثبت رسید و شروع به عضو گیری نمود و پس از دو سال کلیه کمباین های استان فارس تحت پوشش این تعاونی قرار گرفت و پس از آن تعاونی اقدام به برنامه ریزی جهت برداشت غلات کشور با توجه به نیاز و برنامه ارایه شده توسط وزارت کشاورزی نمود. تعاونی کمباینداران فارس حدود یک سوم کمباینهای فعال کشور در مدل های مختلف اعم از انواع مدل گلینر، جاندیر، کلاس و نیوهلند را تحت پوشش دارد که این کمباین ها در برداشت غلات بیست و شش  استان کشور مشارکت فعال دارند و می توان ادعا نمود که در هیچ نقطه کشور کشاورزان دغدغه برداشت به موقع محصول خود را ندارند. همچنین با حضور فعال کارشناسان این تعاونی در کنترل و معاینه فنی کمباین ها قبل و در زمان برداشت تلفات غلات کاهش چشمگیری داشته است. امید است با تلاش بیشتر و به روز نمودن کمباینها و تحت پوشش قرار گرفتن کمباینداران و رانندگان حرفه ای بتوانیم در جهت پایداری این تعاونی برای توسعه کشاورزی و سربلندی کشور خوذ گامی اساسی برداریم

about us

In line with the mechanization of agriculture and public affairs to the private sector on the basis of Article 44 of the constitution of the Islamic Republic of Iran and union organizations associated with agriculture, such as combine owners, tractor owners, the farmer’s house and … seemed necessary. Based on this need in the year 1979 with a few workers ,Combine Owners Cooperative Company was formed in Marvdasht city. Wheat in the province in 1984 with plans to expand the co-op was feeling and thus Fars Combine Owners Cooperative Company was established in the provincial capital (Shiraz) and after two years of all combines Fars province were covered by the cooperative and the cooperative action plan for the country’s grain harvest, according to the needs and programs offered by the Department of Agriculture. Fars Combine Owners Cooperative Company about a third of the country combine different models ranging from models Gleaner, John Deere ,New Holland and Claas covers the combine harvesting grain in twenty-six provinces are actively involved and it can be argued that the No part of the country  farmers concerned about their crop. Also with the active participation of experts in control and inspection of combines before and during harvest grain losses have declined.

بر اساس آمار جمع آوری شده در زمستان 1396 تعداد  و نوع کمباین های موجود در شهرستانهای استان فارس به صورت زیر می باشد:

kole combine

 

combine dar fars

johndeere

johndeere 955&1055

newholland

claas

others