منو اصلی
دستور العمل معاینه فنی هد ذرت دانه ای

دستور العمل معاینه فنی هد ذرت دانه ای

Picture 0006
این دستگاه همانند دستگاه دروگر گندم (پلاتفرم کمباین) قابل اتصال به کمباین می باشد در این دستورالعمل سعی گردیده که ضمن شناساندن دستگاه هد برداشت ذرت دانه های روش صحیح و اصولی و همچنین سرویس و نگهداری بموقع را به استفاده کنندگان آموزش داده تا ضمن داشتن برداشتی موفق با حداقل تلفات دانه ، طول عمر دستگاه نیز افزایش یابد.
این دستگاه ساقه های ذرت را با سرعتی بیشتر از سرعت پیشروی کمباین بطرف پایین کشیده و در اثر برخورد بلال ها با صفحات بلال گیر ، بلال از ساقه جدا و توسط زنجیر انتقال و مارپیچ حلزونی به واحد تغذیه کمباین منتقل می شود.

Picture 0013

روش کار:

بدین صورت است که ساقه های هر ردیف توسط دو عدد غلطک گرفته شده و بصورت عمودی بطرف پایین کشیده می شودهر غلطک از دو قسمت تشکیل شده است ابتدا نوک غلطک که بشکل مارپیچ بوده و بدنه غلطک که استوانه ای شکل است و بر روی آن سه عدد ناودانی شکل متصل شده است مارپیچ های دو غلطک مجاور هم، ساقه هارا جهت انتقال به سمت تیغه های غلطک هدایت می کند. تیغه های غلطک بدنه ساقه را فشرده و بطرف زمین می کشد و قسمت بالای هر غلطک دو صفحه بلال گیر نصب شده است. فاصله این صفحه ها به ترتیبی تنظیم می شود که مانع عبور بلال از میان آنها گردد.

بلال هایی که بدین ترتیب چیده شده اند توسط زنجیر های انتقال بلال به محفظه مارپیچ ارسال می گردند و در نهایت توسط تسمه های لاستیکی به واحد تغذیه کمباین تحویل داده می شوند.

برای جلوگیری از پیچیدن علف های هرز و ساقه های ذرت به دور غلطک های بلال چین از دو عدد تیغه علف گیر برای هر ردیف استفاده شده است.

جهت حفاظت از کلیه سیستم های یاد شده و انتقال هر چه بهتر بلال های چیده شده بطرف محفظه مارپیچ و تنظیم فاصله ردیف ها دستگاه مجهز به پنج عدد روکش مخصوص می باشد که عرض روکش ها با توجه به تغییر فاصله ردیف های کشت 70- 76 سانتیمتر قابل تنظیم می باشد. برای تنظیم آن کشویی های اتصال غلطک های بلال چین را روی شاسی چهار گوش جابجا می نماییم و سپس اگر فاصله ردیف ها کم شده است عرض گارد محافظ زنجیرها را زیاد می کنیم. استفاده از برجستگی روی شاخک ها برای زمانی است که محصول پرپشت باشد. در زراعت پاکوتاه باید برداشته شود. در زمان کار نوک تمام شاخک ها بایستی کم ارتفاع باشد برای این منظور از تغییر طول زنجیر مخصوص این کار استفاده می نمایند.

استفاده از گوشکهای لاستیکی روی گارد محافظ در محدوده ابتدای کار زنجیرها برای جلوگیری از افتادن بلال روی زمین الزامی است.

سیستم انتقال نیرو:

نیروی مورد نیاز واحدهای مختلف هد از موتور کمباین تامین می گردد و انتقال نیرو توسط کلاچی که اهرم آن در اختیار راننده است کنترل می شود.

انتقال نیرو در بعضی از هدها از یک طرف (یک طرف شافت) و در بعضی از دو طرف (دو طرف شافت) می باشد.

هر هد ذرت دانه ای معمول در کشور دارای چهار جعبه دنده (گیربکس) می باشد که در هدهای یک طرف شافت چهار گیربکس از یک شافت نیرو می گیرد ولی در هدهای دو طرف شافت هر دو عدد گیربکس از یک شافت نیرو می گیرد.

Picture 0014

در هر طرف هد مجموعه ای شامل دو چرخ زنجیر- یک رشته زنجیر و یک عدد زنجیر سفت کن وجود دارد چرخ زنجیر اول یا ورودی از موتور کمباین نیرو می گیرد و چرخ زنجیر دوم یا خروجی بر انتهای شافت جعبه دنده سوار شده است با تغییر نسبت اندازه این دو چرخ زنجیر می توان مناسب ترین سرعت جهت غلطک های بلال گیر را بدست آورد.

جهت دور مناسب به جدول زیر مراجعه شود:

untitled

لازم بذکر است که بهترین حالت فقط با آزمایش در زمین و عملکرد مزرعه بدست خواهد آمد ولی از لحاظ کلی در زمانی که ساقه های ذرت سر پا هستند سرعت زنجیرهای انتقال بلال باید تقریبا 25% بیشتر از سرعت پیشروی کمباین باشد.

سرویس و تنظیمات:

 1-جعبه دنده

2- زنجیرهاوچرخ زنجیرها

3- غلتکهای بلال گیر

4- سایر قسمتها

1-جعبه دنده:

نسبت دندانه های داخل جعبه دنده هماهنگی لازم را بین سرعت دورانی غلطکهای بلال گیر و زننجیر انتقال بلال فراهم می آورد. روی گیربکس یک عدد پیچ چهارگوش یا شش گوش قرار دارد که محل بازدید روغن و اضافه نمودن روغن می باشد در هدهای کلاس قسمت پایین گیربکس پیچ تخلیه قرار داده شده ولی در گیرباکس هد جاندیر محلی در نظر گرفته نشده لذا می بایستی در زمان تعویض روغن از پمپ مکش استفاده نمود.روغن مناسب گیرباکس ها واسکازین 90-140 می باشد.

الف- کیفیت کاسه نمد ها وروغن ریزی

ب- مجاز بودن لقی غلطکها

ج- میزان روغن موجود در جعبه دنده

د- سفت بودن پیچهای مربوطه

در صورت مشاهده هر گونه روغن ریزی، دستگاه را متوقف و نسبت به بررسی علت اقدام کنید. در صورت خرابی کاسه نمدها آنها را تعویض کنید.

ه- کلاچ های ایمنی بایستی هر 50 ساعتتمیز و گریسکاری و واشرهای پشت آن روغنکاری گردد.طول فنر کلاچ ایمنی بایستی 71 میلی متر باشد.

روغن موجود در جعبه دنده نبایستی از یک لیتر کمتر شود (حداکثر 5/1 لیتر) در غیر این صورت باعث مستهلک شدن سریع دستگاه و جعبه دنده واز کارافتادگی آن می گردد.جهت بررسی میزان روغن موجود در جعبه دنده از پیچ نشان داده شده در شکل استفاده کنید. سطح روغن در جعبه دنده نبایستی نسبت به کف جعبه دنده از 15 میلی متر کمتر باشد.

Picture 0007

2- زنجیرها و چرخ زنجیر ها:

زنجیرهای موجود در هد برداشت ذرت را می توان به دو دسته زنجیره ای انتقال توان و زنجیرهای انتقال بلال تقسیم بندی کرد:

زنجیرهای انتقال توان:

در مورد زنجیرهای انتقال توان که تعداد آن ها مجموعاً سه حلقه می باشد بایستی دقت نمود که همیشه خلاصی این زنجیرها در حد معینی باشد. خلاصی مجاز زنجیرها بایستی بین 5/1 تا 2 سانتی متر باشد. برای چک کردن روغن قاب زنجیر در طرف راست هد دریچه وسطی را باز کنید روغن لب به لب دریچه باشد در صورت نیاز از روغن 30 استفاده شود.


Picture 0008طبق شکل روبرو:

تذکر: جهت حفظ زنجیر و چرخ زنجیر مربوطه به صورت مداوم از تمیز بودن آن ها اطمینان حاصل کنید و سطوح زنجیرها را نیز پیوسته روغنکاری نمایید.

در مورد چرخ زنجیر ها نیز لازم به ذکر است که بایستی مرتب آنها را مورد بازدید قرار داد و از سالم بودن دندانه های آن ها و همچنین سالم بودن بلبرینگ مربوطه اطمینان حاصل کرده و توسط گریس پمپ به گریسکاری آنها پرداخت.

زنجیرهای انتقال بلال:

در هر ردیف دو عدد زنجیر انتقال بلال و چهار عدد چرخ زنجیر قرار گرفته است. بر روی زنجیرهای انتقال بلال، زائده هایی نصب شده که باعث حرکت منظم ساقه ها میان دو غلتک و همچنین هدایت بلال های چیده شده به سوی محفظه تغذیه کمباین می گردد.

در مورد تنظیم زائده های زنجیرها باید دقت نمود که در شرایط معمولی مزرعه (با عملکرد متوسط)، زائده های بلال گیر و زنجیر مجاور به صورت یک در میان (مانند زیپ لباس) قرار گیرد. اما در شرایط سخت مزرعه (یا عملکرد بالا) به منظور انتقال بهتر، زائده های زنجیرهای مجاور هم درست بایستی در مقابل یکدیگر تنظیم گردند.به منظور تأمین کشش مناسب برای زنجیرهای انتقال بلال از یک فنر استفاده گردیده که به طور خودکار کشش زنجیر را تنظیم می کند. سفتی زنجیر به صورت اتوماتیک به وسیله فنر مخصوص انجام می شود فنر در لوله محافظ قرار گرفته و به وسیله پیچ مخصوص ارتباط فنر با محور چرخ زنجیر هرزگرد برقرار می گردد. فاصله لبه پیچ تا لوله محافظ فنر بایستی 5 میلی متر باشد، عدم رعایت باعث افتادن زنجیر می شود.

توجه: هر 200 ساعت چرخ دنده های سر جلو زنجیرهای جمع آوری را گریسکاری نمایید.

Picture 0009

 

3- غلطکهای بلال گیر:

غلطکهای بلال گیر از قسمت های مهم زیر تشکیل شده است:

الف- مارپیچ حلزونی (قسمت ابتدای غلطکها)

ب- بدنه غلطک

ج- ناودانی های روی غلطک

د- محفظه یاتاقان جلویی

در قسمت جلویی هر غلطک مارپیچی قرار گرفته است که ورود ساقه را به میان غلطکها آسان تر می کند. بعد از این قسمت بدنه غلطک می باشد که بر روی آن سه قسمت ناودانی (تیغه های ساقه گیر) نصب شده است که قابل تعویض هستند. در مورد تنظیم این ناودانی ها باید دقت شود که ناودانی های هر غلطک نسبت به غلطک مجاور به صورت یک در میان در هم فرو روند وقادر به گرفتن وکشیدن ساقه باشند.

غلطکهای بلال گیر از یک طرف به جعبه دنده و از طرف جلو به یک محفظه که به شاسی پیچ شده است تکیه دارد.

دراین محفظه یک رول برینگ قرار داده شده که بایستی به طور مداوم گریسکاری شود. در غیر این صورت باعث گیرپاژ کردن غلطک ویا خلاصی غیر مجاز آن می گردد.

Picture 00009

 

4- سایر قسمتها:

هد برداشت ذرت دارای قسمت های مختلف دیگری از قبیل صفحات بلال گیر، تیغه های علف گیر و مارپیچ یا هلیس تغذیه می باشد که این قسمت ها هر کدام دارای تنظیمات مختلفی می باشد که به شرح یکایک آن ها می پردازیم.

صفحات بلال گیر:

در قسمت بالایی غلطکهای کشنده ساقه، یک جفت صفحه بلال گیر نصب شده است. زمانی که ساقه های بلال توسط غلطکها به پایین کشیده می شوند، بلال ها در اثر برخورد با این صفحات (به دلیل زیادتر بودن قطر آن ها نسبت به ساقه) از ساقه جدا می شوند. فاصله این صفحات بایستی طوری تنظیم گردد که بلال ها نتوانند از میان آن ها عبور کنند. این تنظیمات در کارخانه هنگام مونتاژ به ترتیب زیر تنظیم میگردد.

فاصله دو صفحه بلال گیر در قسمت جلو 36 میلی متر و در قسمت عقب 38 میلی متر می باشد. فاصله های ذکر شده ملاک عمل نمی باشد.بلکه بایستی فاصله تیغک های روی غلطکها در سر جلو 18 میلی متر و سر عقب 5/19 میلی متر فاصله باشد تیغه بلال گیر توسط چهار پیچ  به شاسی شاخک ها متصل و تنظیم می گردد. لازم به ذکر است که این تنظیم به صورت کلی بوده، ولی هنگام استفاده از دستگاه در مزرعه بایستی این صفحات را به نحوی تنظیم کرد که کوچک ترین بلال ها نیز نتوانند از میان آن ها عبور کنند و نکته مهم تر اینکه بر خلاف تصور عموم، فاصله بین دو صفحه در قسمت جلو همواره بایستی 5 میلی متر کمتر از فاصله عقب باشد و این فاصله نسبت به خط فرضی بین دو غلطک قرینه باشد.

Picture 0100

تيغه هاي علف گير :

جهت جلوگيري از پيچيدن علفهاي هرز و ساقه هاي ذرت به دور غلطكهاي بلال گير ، رو تيغه علف گير در زير هر جفت غلطك به روي شاسي نصب گرديده است . فاصله اين تيغه ها تا غلطك ها بيستي حدود 5/1 ميليمتر باشد و براي تنظيم آن از طريق چهار پيچ كه تيغه هاي علف گير را به زير شاسي محكم مي كند انجام مي شود .           ( هميشه سعي مي شود كه اين فاصله در حداقل ممكن باشد ) .

مارپيچ يا هليس تغذيه :

مارپيچ تغذيه ، كار انتقال بلال هاي چيده شده را به سيستم تغذيه كمباين انجام مي دهد . تنظيم مارپيچ از طريق پيچ هاي طرفين كه به صورت كشويي قابل تنظيم مي باشد انجام ميگردد . در زمان تنظيم مارپيچ با بدنه و كف هد ، بايستي نكات زير را مد نظر قرار داد :

الف در شرايط خشك و معمول 20% رطوبت دانه ، بايستي فاصله مارپيچ حداقل ممكن با كف و نسبت به ديواره كمترين فاصله را داشته باشد .

ب- در شرايط مرطوب 30% رطوبت به بالا بايستي فاصله مارپيچ تا صفحه كف هد در حداكثر ممكن و با ديواره هد در حداكثر ممكن تنظيم گردد .

ج- تسمه هاي منجيدي كه در وسط مارپيچ قرار گرفته بازديد و در صورت فرسوده بودن تعويض گردد .

Picture 0011

اتصال هد به كمباين :‌

به منظور اتصال سريع و بدون اشكال هد قرار گيرد هد از طريق شاسي روي قسمت بالائي محفظه تغذيه كمباين سوار مي گردد .

در جهت تثبيت كامل هد روي محفظه تغذيه كمباين ، دو عدد زبانه در قسمت بالاي محفظه تغذيه و دو عدد پيچ اتصال به كمباين در بدنه محفظه تغذيه كمباين فرو رفته و با كمك زبانه و اهرم مخصوص كاملا قفل مي گردد.

روش كار بدين ترتيب است كه پس از موازي كردن هد با كمباين به ترتيبي كه گفته شد توسط نيروي هيدروليك ، محفظه تغذيه كمباين را پائين آورده و كمباين را به جلو هدايت مي كنيم تا زبانه هاي روي محفظه تغذيه زير شاسي قرار گيرد . در اين موقعيت محفظه تغذيه را با كمك نيروي هيدروليك بالا برده و در نتيجه زبانه ها ، شاسي هد را در بر گرفته و پيچ هاي اتصال به كمباين درگير شده و عمل اتصال انجام مي شود . جهت اطمينان از آزاد شدن اهرم قفل كننده ، اين اهرم را با پيچ و مهره قفل مي نمائيم .

Picture 0012

توجه كشاورزان و صاحبان كمباين را به اين نكته جلب مي كنيم كه ظرفيت جدا كردن و تميز كردن برداشت ذرت با كمباين ، در صورتي به حداكثر راندمان خود مي رسد كه سوراخ هاي الك هاي بالائي و پائيني نسبت به زمان برداشت غلات دانه ريز ( گندم و جو و… ) بيشتر باز شوند و وزش باد بادبزن در قسمت تميز كننده با شدت بيشتري انجام شود .

آزمايشات نشان داده اند كه براي به دست آوردن حداكثر عملكرد از نظر تلفات برداشت ، محصول بايد موقعي برداشت شود كه بطور كامل رسيده و رطوبت دانه هاي ذرت تا 26% كاهش يافته باشد .

Picture 00012

نكات مهم و ضروري

جلوگيري از ريزش بلال و دانه ذرت در زمان برداشت :

 1. در موقع رانندگي دقت شود كه نوك روكشهاي هد كاملا در وسط رديف هاي كشت قرار گيرد .
 2. بوسيله زنجير و پيچ و مهره مخصوص نوك تمام موشك ها ( كاور ) در يك ارتفاع حتي الامكان نزديك به سطح زمين قرار گيرد .
 3. سرعت پيشروي كمباين را با توجه به پرپشت و كم پشت بودن محصول تنظيم كنيد ( دنده يك 25/1 تا 5/2 كيلومتر در ساعت و سرعت زنجير 8/1 كيلومتر در ساعت ) .سرعت پيشروي زياد باعث سرخوردن بلال ها به طرف جلو شده و از وسط غلطك ها يا رديف ها به زمين مي افتد .
 4. براي جلوگيري از برگشت بلال از هليس به روي زمين گوشك هاي منجيدي مثلثي شكل را سوار كنيد .
 5. تيغه هاي بلال گير را تنظيم كنيد اختلاف فاصله سر جلو به عقب 3 ميلي متر باشد .
 6. دانه ها در خرمنكوب از بلال جدا نمي شود .

  الف رطوبت محصول بالا است ، برداشت را به تعويق اندازيد .

  ب سرعت سيلندر كوبنده كم است ، سرعت را زياد كنيد . سرعت مناسب 550 دور در دقيقه مي باشد .

  ج نبشي هاي خرمنكوب كج شده اند (‌تاب دارند ) نسبت به تعويض اقدام نمائيد .

  د- سيلندر خرمنكوب پيچيده است ، صاف يا تعويض كنيد .

 ه ضد كوبنده با كوبنده موازي نيست تنظيم كنيد . فاصله سر جلو كوبنده با ضد كوبنده 32 ميلي متر و سر عقب 16-19 مي باشد .

و بلال ها داخل سيلندر كوبنده مي مانند ، صفحات بين نبشي ها را روي استوانه كوبنده سوار كنيد .

 1. بلال ها شكسته شده در صورتي كه هنوز مقداري دانه دارند فاصله كوبنده و ضد كوبنده را به حد كافي زياد كنيد .

الف سرعت پيشروي زياد است سرعت را كم كنيد .

ب- ابعاد شبكه هاي زير سيلندر زياد است ميله ها را تعويض كنيد .

ج فاصله كوبنده و ضد كوبنده زياد است فاصله را كم كنيد تا جدا شدن دانه به خوبي انجام شود .

 1. دانه هاي كوبيده شده شكسته شده اند .

الف فاصله كوبنده و ضد كوبنده كم است فاصله ها را زياد كنيد .

ب- سرعت كوبنده زياد است سرعت شافت چهار گوش چك شود .

ج كوبنده و ضد كوبنده موازي نيستند تنظيمات انجام شود .

د- نبشي هاي خرمنكوب يا ضد كوبنده خراب و فرسوده شده اند تعويض گردند .

ه- لوله مارپيچ انتقال دانه دچار شكستگي شده يا زبر شده باشد .

 1. مقدار محصول زيادي براي كوبيدن مجدد در الواتور برگردان مشاهده مي شود .

الف- سرعت پيشروي را كم كنيد .

ب- الك پائين را تميز كنيد .

ج- سرعت پنكه را زياد كنيد ، 700 -900 دور در دقيقه .

د- شيب غربال پائين را رو به طرف جلو كمباين بدهيد .

ه روي غربال تيغه هاي مناسب سوار كنيد .

 1. ريزش دانه از انتهاي كمباين مشاهده مي شود .

الف دانه ها از روي كاهپران ها به زمين ميريزند ، كاهپران ها را تميز كنيد .

ب- دانه ها از روي غربال و دم غربال خارج مي شوند غربال را تميز يا تعويض نمائيد .

ج سرعت باد زياد كنيد در صورت كم بودن باد پنكه باعث خفه شدن الك ها مي گردد .

د- ساقه هاي زيادي وارد كمباين مي شود ، بررسي كنيد كه توسط غلطك هاي بلال گير شكستگي ساقه به وجود نيامده باشد در اينصورت لازم است تنظيم زائده غلطك ها رعايتشود و فاصله تيغه هاي بلال گير را تنظيم و وضعيت ميله هاي زير سيلندر را مشخص نمائيد .

ه هنگام برداشت در شيب هاي تند از مقسم ها و شاخك هاي مخصوص غربال استفاده كنيد .

و- پرده هاي منجيدي ضخيم موجود و سالم باشند ( لبه پائيني بهتر است فلزي باشد ) .

 1. ساقه ها با ريشه از زمين كنده مي شوند .

الف فاصله تيغه هاي بلال گير كم است ، مرحله به مرحله فاصله را زياد كنيد تا تنظيم شود .

ب- سرعت پيشروي كمباين نسبت به سرعت زنجير زياد است ، سرعت كمباين را كم يا سرعت زنجير را تغيير دهيد .

ج زائده هاي روي زنجير هاي جمع آوري در ساقه فرو مي روند ، شاخك ها را پائين و ارتفاع هد را بالا مي بريم .

 1. بلال ها خيلي خشك يا پائين هستند .

الف برجستگي روي گارد و گوشك هاي منجيدي را برداريد .

 1. زائده هاي غلطك هاي بلال چين فرسوده شده اند تعويض يا جوشكاري نمائيد .
 2. خفه كردن كمباين :

الف ساقه ها بين غلطك هاي بلال گير شكسته مي شوند فاصله تيغه هاي بلال گير را تنظيم كنيد و مطمئن شويد كه وسط تيغه هاي بلال گير و وسط غلطك ها بر هم منطبق مي باشند .

ب- تنظيم غلطك ها را بررسي كنيد .

 1. ساقه و علف دور غلطك مي پيچند ، فاصله تيغه علف گير را تنظيم كنيد .
 2. زنجير هاي جمع آوري شل و روي چرخ دنده جا به جا مي شوند .

الف مكانيزم اتوماتيك زنجير را بررسي كنيد .

 1. ساقه ها به گاردهاي محافظ گير مي كنند ، گارد محافظ را از نظر شكستگي و پيچيدگي بررسي كنيد .
 2. ساقه ها در روي تيغه هاي بلال چين زياد جمع مي شوند گوشك هاي منجيدي را برداشته همچنين برجستگي روي گاردها را .
 3. مواد خارجي و كاه همراه دانه وارد مخزن مي شود .

الف رطوبت زياد است .

ب- سرعت پنكه كم است .

ج غربال ها كثيف است .

د- شكاف غربال ها مناسب با محصول نيست . فاصله غربال پائين 11-16 و بالا نيز 11-16 ميلي متر تنظيم نمائيد .

 1. اندازه فنرهاي تعليق دستگاه تغذيه 11 سانتي متر باشد .

محاسبه : اگر در 5/1 متر مربع سطح مزرعه 20 دانه ذرت ديده شود 5/62 كيلوگرم تلفات در هكتار است يا اگر 53 متر طولي و عرض 76 سانت وزن دانه هاي جمع آوري شده 300 گرم شود 70 كيلو در هكتار تلفات داريم .

نكات ايمني :

الف در موقع بازديد از قسمت هاي زيرين هد لازم است به وسيله نيروي هيدروليك ارتفاع هد را به حداكثر ممكن رساند و زير دستگاه را به وسيله اي مطمئن مانند جكهاي قفل و كنده درخت و … پر كرد و سپس اقدام به بازديد دستگاه شود تا در صورت سوراخ شدن شيلنگ هيدروليك حادثه اي رخ ندهد .

ب- قبل از شروع به كار كليه حفاظهاي زنجير و روكش ها را در جاي خود قرار داده و محكم كنيد .

ج به هيچ عنوان از هد براي جا به جائي اجسام و بار استفاده نكنيد .

د- در هنگام كار و آزمايش دستگاه اجازه نزديك شدن ديگران و افراد خرد سال را به دستگاه ندهيد .

دستورالعمل معاينه فني كمباين مجهز به هد برداشت ذرت دانه اي

 

دستگاه تغذيه :

 1. محل استقرار هد بر روي واحد تغذيه سالم و قفل هاي پائين و بالا كنترل شود كه از وضعيت استانداردي برخوردار بوده و لقي نداشته باشد .
 2. محل اتصال سطوح هد به دستگاه تغذيه كاملا درزبندي شده و در صورت نياز از اسفنج هاي فشرده شده استفاده شود .
 3. پوسته واحد تغذيه سالم و بدون شكستگي و درز باشد در صورتيكه كف آهن كشي شود مي بايستي به صورت كامل انجام گردد .
 4. قطعات مثلثي دو طرف پائين محفظه تغذيه موجود و سالم باشد.
 5. دو انتهاي غلطك واحد تغذيه مجهز به فلنج هاي مناسب بوده تا درزبندي رعايت شود ( جلوگيري از پيچش دور شافت غلطك ) .
 6. غلطك با كف واحد تغذيه تراز و تنظيم آن از طريق فشردگي فنرهاي دو طرف پوسته تغذيه حاصل مي گردد در صورت سالم و استاندارد بودن فنرها به 11 سانتيمتر مي رسد .
 7. در تراز افقي لازم است كه محور غلطك پائين با محور غلطك بالا كاملا موازي باشد ( طول پيچ و مهره تنظيم دو طرف ملاك نمي باشد ) .
 8. نبشي هاي روي زنجير ( طاله كش ) سالم و در جهت صحيح نصب گرديده باشد .
 9. سنگ جمع كن با ورق آهني ضخيم مسدود گردد .
 10. نوار لاستيكي بين لبه واحد تغذيه و سنگ جمع كن موجود و از كيفيتي مناسب برخوردار باشد .
 11. سيني بذر ( گهواره اي ) سالم و مجهز به تيغه هاي مقسم بوده و در ضمن لاستيك هاي درزبندي سرجلو و طرفين از كيفيت مناسب برخوردار باشد ( دو انتهاي لاستيك جلو مجهز به اسفنج هاي فشرده شده باشد ) .

 

واحد كوبنده :

 • نبشي هاي سيلندر كوبنده هم وزن و يك در ميان مورب بسته شده باشد .
 • سيلندر كوبنده بالانس باشد .
 • زير سيلندري استاندارد و بدون پيچيدگي و تعقر باشد .
 • زير سيلندري مخصوص ذرت و مجهز به شانه هاي سيمي باشد .
 • پرده منجيدي انتهاي زير سيلندري موجود و از نوع مرغوب باشد ( لبه پائيني بهتر است مجهز به نواز فلزي شود ) .
 • منجيد بالاي سيلندر خرمنكوب موجود باشد .
 • چهار پهلو ( مكعبي ) پشت سيلندر كوبنده سالم بالانس با گوشه هاي منحني باشد .
 • مكانيزم اهرم دور سيلندر كوبنده كاملا مورد بررسي قرار گيرد .
 • محل تماس بلبرينگ هاي كف گرد روي كف هاي پولي سر شافت چهار پهلو بررسي گردد ( با فرسوده بودن قسمت هاي ياد شده دامنه تغييرات سرعت كوبنده كم مي گردد ) .
 • اهرم كنترل تنظيم زير سلندري و ميل رابط هاي آن با دقت بررسي گردد تا كاليبره كردن زير سيلندري به حد مطلوب انجام شود .
 • زير سيلندري به راحتي بالا و پائين شود .
 • دريچه هاي مثلثي طرفين كمباين كاملا درزبندي شده و در صورت نياز از اسفنج مرغوب استفاده شود .

 

واحد جداكننده ( كاهپران ) :

 1. از كاه پران هاي استاندارد استفاده شود و مجهز به دنباله باشد ( دريچه انتهائي نصب شده و زائده هاي دانه اي طرفين كاه پران موجود و از كيفيت مناسب برخوردار باشد فاصله كاه پران ها بيش از 5 ميلي متر نباشد) .
 2. كاه پران هاي استاندارد مجهز به دو نوع غربال كوچك و بزرگ مي باشند . ( كوچك در جلو و بزرگ در عقب مستقر است ) .
 3. پرده بالاي كاه پران ها از نوع منجيدي مرغوب انتخاب و مجهز به لبه فلزي باشد .
 4. به دليل باز كردن چنگا لي هاي كاه پران ها لازم است در اين محدوده از پرده دوم استفاده گردد .
 5. لقي ياتاقان هاي چوبي ميل لنگ كاه پران كنترل شود .
 6. بدنه كاه پران ها سالم بدون شكستگي باشد .
 7. چرخ زنجير مركزي محرك كاه پران ها از كيفيت مناسب برخوردار باشد و دقت شود كه تنظيم مناسب رعايت شده است .

واحد تميز كننده :

 1. انتهاي سيني بذر مستقر در بالاي الك مجهز به شانه اي از نوع دندانه هاي بلند و كوتاه باشد .
 2. شبكه غربال ها از نوع استاندارد و قابل تنظيم دقيق باشد ( در زمان كنترل دقت شود كه دامنه تنظيمات غربال ها از كاملا بسته تا كاملا باز تغيير و مقدور باشد . )
 3. حداكثر قطر فريم غربال ها 10 ميليمتر باشد .
 4. اهرم هاي تنظيم شبكه غربال ها مجهز به سيستم قفل قابل اطمينان باشد .
 5. دم غربال حتما نصب سالم و شبكه ها و شيب آن قابل تنظيم باشد .
 6. دريچه زير دم الك موجود ، از وضعيت مطلوب برخوردار و قفل هاي طرفين آن از كارآئي لازم برخوردار باشد .
 7. منجيد هاي درزبندي اطراف گهواره غربال ها سالم و بدون پارگي و يك تكه باشند .
 8. تيغه هاي مقسم روي غربال و دم غربال موجود و از كيفيت مناسب برخوردار باشد .
 9. بوش هاي لاستيكي نگهدارنده گهواره غربال ها از نوع مرغوب انتخاب شوند .
 10. پروانه باد كنترل شود تيغه هاي بادبزن موجود و سالم باشد .
 11. محفظه پروانه باد بدون فرو رفتگي باشد و فاصله لبه تيغه هاي بادبزن تا ديواره حدود 8 ميلي متر و هم اندازه باشد ( استفاده از تخته هاي چند لائي به جاي تيغه هاي فلزي بلامانع مي باشد . )
 12. دريچه هاي كنترل جهت خروج باد موجود و قابل تنظيم باشند .
 13. سيستم كلاچ كنترل دور پروانه از اهرم تا انتهاي دو شاخه هاي كلاچ سالم و قابل تنظيم باشد .
 14. مقدار فشردگي فنر پولي هاي متغير كنترل دور پنكه باد از لبه پوسته فنر 2 تا 3 سانتيمتر باشد ( در صورت برداشتن پوسته فنر و بلند كردن شافت پنكه باد كل طول فنر 105 ميليمتر باشد . )

 

واحد انتقال :

 1. كليه مارپيچ هاي موجود در كمباين به دقت بررسي گردد ( لبه مارپيچها كوتاه نيز و مضرس نشده باشد) خصوصا مارپيچ كف تخليه .
 2. بدنه بالابر ها سالم و بدون سوراخ يا شكستگي باشد .
 3. دريچه هاي تخليه بالابرها با اسفنج درزبندي و مجهز به قفل و ضامن كاملا مطمئن باشد .
 4. دريچه انتهاي بالائي بالابر برگردان موجود و از كيفيت و درزبندي مناسب برخوردار باشد .
 5. زنجير بالابر ها از كشش مناسب برخوردار بوده به ترتيبي كه حركت كفشك ها مانع از فرسايش بدنه بالابرها شود .
 6. كليه لاستيك كفشك ها موجود و از كيفيت مناسب برخوردار باشد .
 7. محل اتصال لوله تخليه به مخزن كمباين لازم است كه از درزبندي مناسب برخوردار بوده و در صورت لزوم از اسفنج فشرده استفاده شود .
 8. ناوداني خروجي لوله تخليه موجود و به وسيله طناب قابل كنترل باشد ( لبه پائيني ترجيها مجهز به لاستيك باشد ) .

9.جداره ها و كف مخزن بذر كنترل شود كه هيچگونه شكستگي و پوسيدگي و درز در آن موجود نباشد .

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>