منو اصلی
قابل توجه کمباین داران محترم

قابل توجه کمباین داران محترم

به علت تخلفات متعدد صورت گرفته در معاملات كمباين ، خريداران كمباين در زمان معامله به نكات زير توجه نمايند :

  1. رويت كمباين مورد معامله
  2. مطابقت شماره شاسي و موتور با اسناد مالكيت كمباين
  3. اسناد كمباين دچار خط خوردگي و دست خوردگي نباشد
  4. موجود بودن دفترچه كمباين
  5. قولنامه از صاحب دفترچه تا آخرين خريدار موجود باشد
  6. برگ بازديد كمباين توسط كارشناس
  7. قبل از انجام قطعي معامله ، وضعيت كمباين از تعاوني كمباين داران فارس استعلام شود
  8. دو نفر با مشخصات كامل به عنوان شهود ، معامله را تائيد نمايند
  9. استعلام وضعيت بيمه نامه از شركت بيمه مربوطه در صورت وجود بيمه نامه

شركت تعاوني كمباين داران فارس

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>