منو اصلی
کرم هلیوتیس آفت مشترک بین گیاه گلرنگ و ….

کرم هلیوتیس آفت مشترک بین گیاه گلرنگ و ….

هلیوتیس:

این کرم دارای دو گونه heliothis armigera     و  heliohis peltigera  در روی پسته میباشد. این آفت بسیار پلی فاز بوده و روی میزبان های متفاوت از جمله توتون ، گوجه فرنگی، یونجه، خشخاش، کنف شبدر ذرت، نخود، کنجد، سویا، لوبیا، سورگوم، کدو، شاهدانه زندگی می کند. لاروهای این آفت از برگهای جوان، قوزه (کرم قوزه پنبه-کرم قوزه گلرنگ)، بلال، میوه (کرم میوه گوجه فرنگی)، غلاف بذر کرم پیله خوار نخود( گیاهان میزبان خود )تغذیه می کند. در برخی سال ها در صورت مساعد بودن شرایط محیطی هجوم آن به باغات پسته چشم گیر می باشد. حشره کامل آن شب پره ای است بطول 12 – 20 میلی متر و عرض آن با بال باز 30 – 40 میلی متر می باشد. رنگ بال های جلویی پروانه زرد خاکستری یا زرد مایل به سبز یا مایل به پشت گلی است و روی هر بال یک لکه کوچک گرد و یک لکه  لکه لوبیایی تیره دیده می شود. رنگ لارو متنوع و از سبز تا سیاه می باشد. روی پشت لارو چهار ردیف نوار تیره وجود دارد که دو نوار وسطی توسط یک خط باریک از هم جدا می شوند. طول لارو کامل به 40 میلی متر می رسد. این حشره در باغات پسته تخم خود را بصورت انفرادی و روی میوه، دو سوی برگ ها و دمبرگ و دم خوشه می گذارند.لارو پس از خروج از تخم ابتدا از پارانشیم برگ تغذیه نموده سپس به میوه حمله می کند در پایان فروردین لاروهای سن 1 از پوست میوه تازه تشکیل شده تغذیه میکند با ایجاد سوراخی وارد آن شده و از جنین تغذیه می کند. هر لارو در طول دوره ی لاروی به 8 – 12 میوه حمله می کند. خسارت آفت در کل مربوط به لارو نسل اول است لارو های کامل در عمق کمی از خاک شفیره می شوند. در بهار زمانی که درجه حرارت به 16 درجه میرسد شفیره تبدیل به پروانه شده و خارج میشود. زمستان گذرانی به صورت شفیره در زیر خاک است. حشرات ماده بروی میوه، برگ، دم برگ، دم خوشه تخم گذاری می کند. لارو ابتدا از پارانشیم برگ تغذیه کرده و سپس به میوه حمله نموده و سبب خشکیدگی و پوک شدن میوه می شود.

زیست شناسی:

زمستان را به صورت شفیره در داخل خاک به عمق 8- 5 سانتی متری به سر می برد. خروج پروانه ها در بهار بسته به درجه حرارت از اواسط فروردین ماه شروع می شود و حشره ماده پس از جفت گیری تخمهای خود را به صورت انفرادی روی دو طرف برگها، ساقه ها، دمبرگ و برگچه های میزبان می گذارد. در شرایط مساعد 5-3 روز بعد تخمهای تفریخ شده و لاروها در همان محل شروع به تغذیه می کنند. نشو و نمای نسل اول آفت در نخود، گوجه فرنگی زودرس، یونجه و برخی علفهای هرز و به ندرت در پنبه های زود کاشت مشاهده می شود. زیان آفت در پنبه کاریها از نسل دوم به بعد مشهود و خسارت آن در نسل سوم شدید است. پروانه ها بوته های پنبه را که دارای گل هستند برای تخم گذاری ترجیح می دهند و لاروهای جوان پس از خروج از تخم ابتدا از پارانشیم برگ تغذیه نموده و رگبرگ را باقی می گذارند. سپس به غنچه، گل و قوزه حمله کرده و با سوراخ کردن قوزه ها و ورود به داخل آنها از الیاف پنبه تغذیه می نمایند. دورة لاروی حدود 3 هفته به طول می انجامد و دارای 6 سن لاروی است. سپس در داخل خاک تبدیل به شفیره می شود. دورة شفیرگی حدود 12-8 روز به طول می انجامد. طول دورة یک نسل حدود 44-38 روز نوسان دارد. دارای 4-3 نسل در سال بوده و در مناطق گرمسیر تا 5 نسل در سال دارد

 

خسارات وارده

تغذیه لارو از جنین میوه باعث سیاه شدن و ریزش دانه های سبز آفت زده می شود.

 

 

زمان کنترل

به محض مشاهده لارو ها

 

 

نحوه کنترل

مبارزه غیر شیمیایی:

1 – شخم عمیق و آبیاری زمستانه

2 – یخ آب زمستانه

۳- زنبور پارازتیوئید تخم تریکو گراما Trichogramma rhenana
Trichogramma pintoi

۴- زنبور پارازتیوئید لارو Habrobracon hebetor از Braconidae.

 

 

مبارزه غیر شیمیایی

1 – فوزالن (زولون) 2 تا 2.5 لیتر در هزار

2 – آندوسولفان  2 تا 2.5 لیتر در هزار

3 – لاروین  1 کیلوگرم در هزار

آلیادو ،آوانت ،کراکرون

Heliotis1 download

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>