منو اصلی
گیاه پنبه

گیاه پنبه

معرفي

خصوصيات ويژه الياف پنبه باعث گرديده است كه عليرغم توسعه سريع و فراگير الياف مصنوعي، الياف پنبه همچنان حدود 48% از مصرف جهاني را به خود اختصاص دهد و حتي در برخي موارد هيچ فرآورده ديگري،  قابليت جايگزيني با آن را نداشته باشد.

جداي از اهميت نساجي، در بين نباتات روغني، پنبه مقام دوم را در جهان داراست و كنجاله باقيمانده آن پس از روغن كشي نقش مناسبي در تغذيه دام دارد.  اين ويژگيها همراه با افزايش روز افزون جمعیت بشر، باعث شده است كه پنبه در بين گياهان زراعي از اهميت خاصي برخوردار باشد و به همين دليل ، توجه به افزايش توليد آن در درجه اهميت بالايي قرار گرفته است.

امروزه افزايش توليد اين محصول از طريق افزايش سطح زير كشت، به دليل محدوديت‌هاي منابع آب و خاك و ساير مسايل جنبي آن عملي نمي‌باشد. بنابراين  لازم است در اين زمينه اهميت بيشتري به روشهاي به نژادي و به زراعي پنبه داده شود. علاوه بر اين با توجه به رقابت شديد الياف مصنوعي با الياف پنبه، افزايش توليد محصول زراعت پنبه، ارتباط جدي با كاهش هزينه‌هاي توليد آن دارد.  كشت پنبه به منظور استفاده از الياف آن در حدود سه هزار سال قبل از ميلاد مسيح در پاكستان و هزار و پانصد سال قبل از ميلاد  در هندوستان رايج بوده است. كشت آن در ايران نيز به دورة هخامنشيان باز مي‌گردد.

 

cccccc

گياهشناسي :‌

پنبه: نام انگلیسی cotton

 تیره :  پنیرک( Malvaceae)

جنس : گوسیپیوم (Gossypium)

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﻣﻮﺭﺩ ﻛﺸﺖ ﻭ ﻛﺎﺭ ﭘﻨﺒﻪ ﺍﺯ ﺩﻭ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺘﺮﺍﭘﻠﻮﻳﻴﺪ G.barbadenseG.hirstitumﻣﻲﺑﺎﺷﺪ

ﮔﻴﺎﻫـﻲ ﺍﺳﺖ ﺫﺍﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮﺭ ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ ﻛﺸﺖ می شود.

ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺩﺭﺧﺘﭽﻪ ﺍﻱ کوچک به ارتفاع 60 تا 120 میباشد.

طول دوره رشد این گیاه 200 روز میباشد

پنبه گياهي است گلدار، دولپه اي، كه ريشه آن بطور عمودي در خاك فرو رفته و ريشه‌هاي فرعي ايجاد مي‌كند. طول ريشه بين 120- 40 سانتي‌متر است.

فرم برگهاي پنبه در نژادهاي مختلف متفاوت بوده و بريدگي برگهاي پنبه 3 تا 5 تا 7 عدد مي‌باشد كه در بيشتر واريته‌ها تعداد بريدگي 5 عدد است.

بر حسب اينكه مادگي 3، 4 يا 5 برچه‌اي باشد غوزه نيز 3، 4 و يا 5 خانه‌اي خواهد بود و در هر خانه 3، 6 يا 9 عدد تخم پنبه قرار دارد.

تارهاي پنبه 15 تا 20 روز پس از باز شدن گلها كامل و الياف كلفت مي‌شوند و اين رشد پس از حدود 50 روز كامل شده و الياف پنبه مي‌رسند و در داخل هر قوزه 15000 تا 000/20 تار پنبه وجود دارد.

 مشخصات بذر:

درمیوه پنبه (غوزه) ارقام گونه هیرستوم 4-5 برچه و در ارقام باربادنس 3-4 خانه تشکیل می شود در هر خانه 2 ردیف و در هر ردیف 4-5 بذر بنابراین در هر غوزه حدود 40 تا 50بذر وجود دارد.

xxxxxxx

11111111111111

ریشه

پنبه دارای ریشه های اصلی و فرعی است.ریشه های مویی روی ریشه های فرعی رشد می کند. بیشترین جذب آب و مواد غذایی توسط ریشه های مویین انجام میشود.

ساقه

قسمت هوایی گیاه شامل یک ساقه اصلی و تعدادی شاخه های فرعی یا جانبی است.جوانه رویشی در انتهای ساقه اصلی قرار دارد. ساقه اصلی دارای برگ ولی فاقد گل است. روی ساقه اصلی تعدادی گره قرار دارد.

گل0

گل پنبه از نوع کامل است یعنی گل دارای هر دو اندام نرینه و ماده است.

اندام های نرینه شامل دانه گرده،پرچم و بساک واندام ماده شامل کلاله،خامه و تخمدان می باشد.تخمدان دارای 4-5 برچه و هر برچه8-12 تخمک دارا می باشد

غوزه

شکل و اندازه غوزه از صفات واریته محسوب می شود. واریته هایی که دارای غوزه های کوچکترند نسبت به تغییرات محیطی و تنش ها مقاوم ترند بنابراین ارقام با غوزه کوچکتر از نظر عملکرد ثبات بیشتری دارد.

33333333333333333

انواع واریته های پنبه

: Gossypium arboretum-1  این نوع ورایتی آسیائی بوده که در آسیا, افریقا و استرالیا تحت کشت بوده است.

2- Gosspium hirsutum:این نوع ورایتی منشاء امریکائی داشته و52عدد کرموزوم داشته و دارای خصوصیات ذیل میباشد. این نوع پنبه بنام پنبه الیاف کوتاه یاد گردیده طول الیاف آن 1,87-3,12 سانتی متر و یا اضافه تر از آن رسیده و درشتی متوسط را دارا میباشد.

غوزه آن دارای 3-5  جوف یا پله بوده ودر هر پله 5-11 دانه تخم یافت میگردد.

3- Gossypium barbadense: این نوع ورایتی هم اصلاح شده و زراعتی بوده . منشاء امریکائی داشته و دارای 52 کرموزوم میباشد این نوع پنبه الیاف طویل داشته و بنام long staple  یاد میشود طول الیاف آن 3-5 سانتی متر و یا زیادتر از آن رسیده و الیاف این نوع پنبه نفیس و مستحکم میباشد الیاف آن به آسانی از پنبه دانه جدا میشود. و رنگ گل آن زرد و در قاعده گلبرگ ها نقطه ارغوانی رنگ به نظر می رسد و غوزه آن سه پله ئی میباشد.

Gossypium tomentosum -4 این نوع نیز منشاء امریکایی داشته و تعداد کروموزوم آن 52 عدد بوده ، قدنبات به بلندی 1 الی 1.5 متر میرسد و تمام قسمت های نبات توسط مویک ها پوشیده شده، الیاف خیلی کوتاه بوده و طول آن به 1 سانتی متر میرسد ، الیاف بالای تخم به صورت مستحکم قرار گرفته است.

 Gossypium herbaceum -5این نوع آسیایی بوده ، دارای 26 عدد کروموزوم میباشد و الیاف آن درشت و کوتاه میباشد و طول آن از 1.25 cm به 2.5 cm میرسد. برگهای ان 3الی 7 لبه میباشد . و شاخه های جوان ان قسماٌ مویک دار میباشد. غوزه آن 3 الی 4 پله یی بوده وقتی که اماده چیدن میشود کاملا باز نمیگردد . در هر پله ان تعداد تخم ها از 11 دانه زیاد نمیگردد

4444444444444444444444

ﺗﻨﺎﻭﺏ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﺩﺭ ﭘﻨﺒﻪ

ﭘﻨـﺒﻪ ﺭﺍ ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﺑـﻪ ﻋـﻨﻮﺍﻥ ﮔـﻴﺎﻩ ﻭﺟﻴﻨﻲ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻭﻝ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺍﻱ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﻳﺎ ﻛﻮﺩ‫ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻛﻮﺩ ﺩﺍﻣﻲ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﻛﺸﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ . ﭘﻨﺒﻪ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻛﺎﺷﺖ

ﺑـﺪﻭﻥ ﺁﻧﻜـﻪ ﺍﺛـﺮ ﺳـﻮﺋﻲ ﺭﻭﻱ ﺁﻧﻬـﺎ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﭘﻨﺒﻪ ﺭﺍ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻳﻚﺯﻣﻴـﻦ ﻛﺎﺷـﺖ . ﺑﻘﺎﻳـﺎﻱ ﮔﻴﺎﻫـﻲ ﭘﻨﺒﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺎﻙ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ . ﺯﻣﻴﻦ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﺸﺖ ﭘﻨﺒﻪ ﺍﺯ‫ﻋﻠﻓﻬـﺎﻱ ﻫﺮﺯ ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻣﺮﺍﺽ ﻧﻴﺰ ﺧﺎﻟﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ . ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺑﻴﻤﺎﺭﻳﻬﺎﻱ ﺭﻳﺸﻪ ﺍﻱ ﺑﺎﻳﺪﺗﻨﺎﻭﺏ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻨﺒﻪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﭼـﻮﻥ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﭘﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺍﺯ کشت ﭘﺎﻳﻴﺰﻩ . ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭘﻨﺒﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺻﺮﻑ نظر کرد ﻭ ﺩﺭ ﺑﻬﺎﺭ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻛﺸﺖ ﺑﻬﺎﺭﻩ ﻣﺜﻞ ﺁﻓﺘﺎﺑﮕﺮﺩﺍﻥ ، ﺫﺭﺕ یا ﺻﻴﻔﻲ ﺟﺎﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ ﻳﺎ بعد از پنبه ﻧﻈـﺮ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺑﻬﺎﺭ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻛﺸﺖ ﺑﻬﺎﺭﻩ ﻣﺜﻞ ﺁﻓﺘﺎﺑﮕﺮﺩﺍﻥ ، ﺫﺭﺕ ﻳﺎ ‫ﺑﻌـﺪ ﺍﺯ ﭘﻨـﺒﻪ ، ﺯﻣﻴـﻦ ﺭﺍ ﺁﻳﺶ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻳﺶ ، ﮔﻨﺪﻡ ﻳﺎ ﺟﻮ ﻛﺎﺷﺖ

تناوب مورد استفاده برای پنبه

ﻳﻮﻧﺠﻪ ـ ﭘﻨﺒﻪ ـ ﺻﻴﻔﻲ ﺟﺎﺕ ـ ﮔﻨﺪﻡ ـ ﺁﻳﺶ

ﻛﻮﺩ ﺳﺒﺰ (ﺷﺒﺪﺭ ـ ﻟﻮﺑﻴﺎ ﺭﻭﻏﻨﻲ) ـ ﭘﻨﺒﻪ ـ ﺣﺒﻮﺑﺎﺕ ـ ﮔﻨﺪﻡ

کود سبز –پنبه

ﭘﻨﺒﻪ ـ ﺁﻳﺶ ـ ﮔﻨﺪﻡ ﻳﺎ ﺟﻮ

ازگاري و نيازهاي آب و هوايي :

پنبه گياهي است گرما دوست و به آفتاب فراوان احتياج دارد. كمبود نور باعث ريزش قوزه و افزايش رشد سبزينه‌اي گياه مي‌شود. كشت اين گياه در مناطق غربي استان اصفهان به لحاظ متوسط درجه حرارت پائين‌تر، نسبت به ديگر مناطق استان و همچنين كوتاه‌تر بودن فصل زراعي مناسب نمي‌باشد ( زيرا پنبه به يك فصل رشد بين 160 تا 200 روز احتياج دارد ). حداقل درجه حرارت براي جوانه‌زني بذر پنبه حدو د15 درجه سانتي‌گراد است. پنبه در دماي زير 15 درجه سانتي‌گراد غير فعال مي‌شود و با نزديك شدن به اين درجه حرارت فعاليت اين گياه كند مي‌شود. بنابراين وقوع يخبندان‌هاي غير منتظره بهاره و يخبندانهاي زودرس پائيزه كاشت را با شكست مواجه مي‌كند.

ارقام

در استانهاي شمالي كشور عمدتاً از رقم ساحل، در استان فارس رقم بختگان و در ساير استانهاي پنبه خيز كشور عمدتاً از رقم ورامين جهت كاشت استفاده مي‌شود ارقام ديگري همچون اولتان و مهر نيز وجود دارد  كه سطح كشت آن در مقايسه با ساير ارقام كمتر است. ارقام زيادي نيز در حال حاضر در دست بررسي است كه بزودي توسط مراكز تحقيقاتي معرفي خواهند شد.

موارد مصرف پنبه و فرآورده‌هاي وش :

          پارچه‌هاي ظريف، نخ، پنبه‌هاي بهداشتي و هيدروفيل، روغن خوراكي، روغن صابون، چوب‌پنبه، باند و گاز استريل در مصارف پزشكي، پوشك بچه، نوار بهداشتي، در تهيه فيلم عكاسي، فيلم اشعه ايكس، پوست مصنوعي، ابريشم مصنوعي، گليسيرين، كنجاله دام، مادة شمع، روغن رنگ، رنگ آلكالوئيد، ويتامين E، الكل اكتيل، گلوكز ـ استات سلولزـ در تهيه مواد منفجره، تهيه لوازم آرايشي ، در تهيه مبل و نئوپان استفاده مي‌شود.

خاك مورد نظر براي كاشت پنبه :‌

          پنبه را بايد در حاصلخيزترين زمينها كشت نمود تا محصول خوبي برداشت شود و سود لازم نصيب كشاورز گردد. PH مناسب خاک بين 5/5 تا 8 ، و بهترين خاک براي اين زراعت خنثي است. خاكهاي رسي و آهكي، ليموني و رسي ليموني و شني هوموسي عميق، مناسب كاشت پنبه مي‌باشند. پنبه نسبت  به شوري خاک تا حدي مقاوم است.

آبياري پنبه :

          پنبه گياهي است كه درخاكهاي حاصلخيز با رطوبت فراوان تمايل به رشد رويشي زياد داشته و تنش رطوبتي ملايم و طولاني، رشد رويشي را كنترل و باعث تحريك گلدهي به موقع گياه مي‌شود. اگر پنبه با آب فراوان آبياري شود ممكن است به صورت درختچه‌هايي كه نشانه‌هاي  عقب افتادگي غنچه و گلدهي در آن مشهود است در آيد. بنابراين گياه پنبه تحت تنش رطوبتي ملايم و طولاني، زودتر وارد مرحله گلدهي گرديده و باعث تحريك گلدهي مي‌شود.

          بدست آوردن عملكرد قابل قبول بستگي به توازن بين رشد رويشي و توليد قوزه دارد. برنامه‌ريزي رژيم رطوبتي كه رشد رويشي را بدون اثرات سوء بر عملكرد، كنترل نمايد ضرورت دارد. بطور كلي آبياري زراعت پنبه داراي چهار مرحلة مشخص است:

‌أ-      آبياري قبل یا هنگام كاشت.

‌ب- آبياري از زمان جوانه زدن تا هنگام گل دادن.

‌ج-   آبياري در دوران گلدهي و رشد و تشكيل قوزه‌ها.

‌د-    آبياري در موقع باز شدن قوزه‌ها.

آفات و بيماريها :

            مهمترين آفات و بيماريهاي مزارع پنبه در استان اصفهان به شرح ذيل مي‌باشد :

الف: عسلك پنبه: در صورت حمله اين آفت جوانه‌ها و اعضاء ميوه دهنده گياه ضعيف و زرد شده و در نهايت خشك مي‌شود.

ب: شته روغن چراغي: در اثر تغذيه اين آفت گياه ضعيف شده، برگها پيچيده و ميزان محصول كاهش مي‌يابد.

ج: كنه تار عنكبوتي : در اثر حمله اين آفت روي سطح بالايي برگ‌ها زرد و قهوه‌اي شده و مي‌خشكند. به علاوه زير برگ تارهاي ظريف تنيده كه در اثر چسبيدن گرد و غبار به آنها برگها غبار آلود به نظر مي‌رسند.

د: كرم خار دار پنبه: لارو آن از داخل قوزه تغذيه مي‌نمايد و الياف را بي ارزش مي‌كند.

هـ : كرم قوزه پنبه: اين آفت داراي ميزبانهاي زراعي و علفهاي هرز زيادي است، لاروهاي آن از برگ گياه تغذيه كرده سپس به غنچه و گل و قوزه حمله نموده، از الياف تغذيه مي‌كنند و باعث بي ارزشي الياف مي‌شوند.

ي : مهمترين بيماريهايي پنبه در استان اصفهان، بيماري ساق سياه، بيماري و رتيسيليوم يا پژمردگي پنبه، بيماري بوته ميري پنبه و بيماري مرگ گياهچة پنبه مي‌باشد.

 ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﭘﻨﺒﻪ

ﺑﺮﺩﺍﺷـﺖ ﺁﺧﺮﻳـﻦ ﻣـﺮﺣﻠﻪ ﺍﺯ ﻋﻤﻠـﻴﺎﺕ ﻛﺸـﺎﻭﺭﺯﻱ ﭘﻨﺒﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﺩﻗﺖ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻭ ﺻﺤﻴﺢ ﺁﻥ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺩﺍﺭﺩ .

ﻏـﻮﺯﻩ ﻫـﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣـﻲ ﻛـﺎﻣﻼ ﺭﺳـﻴﺪﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻜﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ . ﻭ ﺩﻳﻮﺍﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﺗﺨﻤﺪﺍﻥ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺯﺭﺩ ﺑﺎﺷﺪ . ‫ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺯﻣﺎﻧـﻲ ﺑﻴـﻦ ﺭﺳـﻴﺪﻥ ﺍﻭﻟﻴـﻦ ﻏﻮﺯﻩ ﺗﺎ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻏﻮﺯﻩ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺻﺒﺮ ﻛﺮﺩ ﺗﺎ  ‫ﺗﻤﺎﻡ ﻏﻮﺯﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻳﻜﺒﺎﺭﻩ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﻃﻲ ٢ ﺗﺎ ٣ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ .

‫ﺩﺭ ﺍﻳـﺮﺍﻥ ﻛـﺎﺭ ﺑﺮﺩﺍﺷـﺖ ﭘﻨـﺒﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﺎ ﺩﺳﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﭼﻴﻦ ﭘﻨﺒﻪ ﺭﺍ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻭﻗﺘﻲ

‫ﻧﻴﻤـﻲ ﺍﺯ ﻏﻮﺯﻩ ﻫﺎ ﺭﺳﻴﺪﻧﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ ﻫﺮ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ٠٣ ﺗﺎ ٠٧     ‫ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﻭﺵ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻏﻮﺯﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻳﺎ ﺩﻭ ﭼﻴﻦ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .

‫ﺩﺭ ﺯﺭﺍﻋـﺘﻬﺎﻱ ﻣﻜﺎﻧـﻴﺰﻩ ﭘﻨـﺒﻪ ﺑـﺎ ﺩﻭ ﻧـﻮﻉ ﺩﺳـﺘﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻏﻮﺯﻩ ﭼﻴﻦ ‪ Stripperﻭ ﭘﻨﺒﻪ ﭼﻴﻦ

‫‪ Cotton Pickerﺑﺮﺩﺍﺷـﺖ ﻣـﻲ ﺷـﻮﺩ . ﻏـﻮﺯﻩ ﭼﻴـﻦ ﻣﺠﻬـﺰ ﺑـﻪ ﭼﻨﮕﻜﻬﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻮﺯﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ

‫ﻛـﺮﺩﻩ ﻭ ﻧـﻴﻤﻪ ﭼﻴـﻦ ﻓﻘـﻂ ﭘﻨﺒﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻩ ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﺑﻪ ﺿﺮﻭﺭﺗﻬﺎﻳﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ‫ﻳﻜـﻲ ﺍﺯ ﺁﻧﻬـﺎ ﻋـﺎﺭﻱ ﺑـﻮﺩﻥ ﻣـﺰﺭﻋﻪ ﺍﺯ ﻋﻠﻔﻬـﺎﻱ ﻫـﺮﺯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺩﺭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ

‫ﻫﻤﭽﻨﻴـﻦ ﺑﺮﮔﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺬﻑ ﮔﺮﺩﺩ ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﮔﻬﺎﻱ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﭘﻴﺮﻱ ﺭﻳﺰﺵ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻳﻦ

ﻋﻤـﻞ ﺭﺍ ﺗﺴـﺮﻳﻊ ﻛﺮﺩ ﺗﺎ ﻏﻮﺯﻩ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ‫ﺍﺯ ﻋﻠـﻒ ﻛـﺶ ﮔﺮﺍﻣﺎﻛﺴﻮﻥ ﻛﻪ ﺑﺮﮒ ﺭﺍ ﺑﻄﻮﺭ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺑﻮﺗﻪ ﺧﺸﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ

‫ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺮﮒ ﺭﻳﺰ ﻧﻴﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻣﺜﻞ ﻣﻜﺮﺍﺕ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺮﮔﻬﺎﻱ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﻮﺗﻪ ‫ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻩ ﺭﺍ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .

ماشینهای برداشت پنبه

پنبه گیاه ، غوزه است که داخلش الیاف می باشد که پس از رسیدن کامل پوشیده غوزه چهار شکاف یا بیشتر برداشته و چون تمام بوته های پنبه اغلب همزمان نمی رسند،‌لذا اگر بخواهیم الیاف را از غوزه بچینیم، مجبوریم چند بار در مزرعه رفت و آمد داشته باشیم و هر بار غوزه هادی که باز است برداشت نمود و اگر بخواهم تمام محصول را یکدفعه بچینیم ، 95 درصد غوزه ها باز شده اندو اگر پنبه از نوع مقاوم به باد نباشد باید از ماشین غوزه چمن ( که نیم از آنها رسیده اند) رابرداشت کرد بنابراین دونوع ماشین داریم

  1. پنبه چین ها 2- غوزه چین

پنبه چین ها

فقط الیاف را از غوزه جدا می کند و ماشین آن از نوع سوار بوده که دارای یک یا بند استوانه عمودی دوار که روی آن چندین سوزن بنام انگلشتی تعبیه گردیده اند( بصورت زیگزال) که استوانه ها حین چرخش، انگشتی ها در غوزه ها فرد رفته و پنبه را از داخل آن بیرون می آورد و سپس از انگشتی ها از میان صفحات استوانه ای شکل عمودی بنام پنبه گیر یا عبور کرده و پنبه ها گرفته شده و بسپس پنبره ها بطرف سبد یا طرف پنبه هدایت شده و در ادامة چرخش انگشتی ها از استوانه دیگری بنام تمیز کن که صفحاتش همیشه مرطوب است پنبه ها گذشته ، تابقایای پنبه چسبیده نیز پاک گردد. عیب ، چون این ماشین دیدینها ی وارد مزرعه می شود لذا علاوه بر هزینها، خاک مزرعه تیزکوبیده می شود.

غوزه چین ها

غوزه بهمراه پنبه های محتوی آن توسط ماشین از بوته ها جدا می شود

3- عیب اینکار: بخاطر اینکه پنبه غوزه موجود است وبرای انتقال به کارخانه وش و پنبه آن زمان طولانی می خواهد

4- محاسن: عدم ورود چند بار ماشین مزرعه

نکته: اگر منطقه بادخیز باشد از غوزه چین استفاده می گردد و اگر باد نباشد از پنبه چین استفاده می گردد.

 ساختمان

 هادی: در قسمت جلو ماشین قراردارد که ساقه را بلندی زده و بطرف ماشین هدایت میکند

 غوزه چین: در پشت هادی است و از نوع انگشتی و یا غلطکی است

 تمیزکن و تفاله: بصورت صفحه سوراخ دار که در بعضی ماشنیهاجدید قرار داده اند که در زیر چرخهای انگشتی دار قرار دارد ومحصول روی آن ریخته و پس از اینکه ناخالص های جدا شده، پنبه تمیز به داخل بارکش یا مخزن می رود.

 در غوزه چمن ،تنظمی که مهم است تنظیم غلطک هاست که فاصله بین تیغه و غلطک و یادو غلطک اگر زاید باشد غوزه چیده نشده و اگر فاصله کم باشد، ساقه برگ نیز زاید وارد ماشین می گردد که بوسیله اهرمی که در نزدیک راننده است تنظیم می شود.

 و سرعت مناسب بستگی به پر پشتی و یا کم پشتی محصول دارد سرعت متوسط با ماشین یک ردیفه 1 تا 5/2 هکتاردر ساعت ا

توصیه های فنی دررابطه با عملیات برداشت پنبه

1- سعی شود برداشت هرچه سریعتر قبل از سرما و بارندگیهای پائیزه انجام شود .

2- لاقل 70-60 % غوزه ها باز شده باشند .

3- از برداشت غوزه های نارس و پوسیده خودداری شود .

4- رطوبت وش برداشتی زیر 12 % باشد .

5- برداشت به علت شبنم و خیس بودن وش از 9 صبح به بعد صورت گیرد .

6- در صورت خیس بودن وش در محیطی باز پهن و در معرض نور آفتاب قرار گیرد تا خشک شود .

7- درصورت امکان قبل از برداشت از مواد تنظیم کننده رشد پیکس جهت زودرسی و یکنواختی رسیدگی بوته ها 70-80 روز بعد از کاشت استفاده شود

8- از ریختن وش در موقع جمع آوری در کیسه های پلاستیکی و الیاف مصنوعی به علت اینکه بعداً در کارخانه های پنبه پاک کنی و نخ ریسی مشکل ایجاد می نماید و الیاف غریبه سوزنهای نخ ریسی را میشکند خودداری شود

9- حداکثر سعی شود وشهای جمع آوری شده عاری از برگ ، شاخه و علفهای هرز باشند .

10- در موقع انبارداری وشها در انبارهای خشک ، خنک و دارای تهویه مناسب نگهداری شوند .

11- از روی هم ریختن وش و نگهداری آن به مدت طولانی خودداری شود و وشها سریعاً جین شوند

روغن پنبه‌دانه

نوعی روغن نباتی است که از دانه‌های گیاه پنبه استخراج می‌شود. این روغن را پس از جدا نمودن پنبه دانه از لیف، به دست می‌آورند. این روغن را حتماً باید برای مصارف خوراکی تصفیه کنند تا گوسیپول، نوعی سم طبیعی که در دانه‌های پنبه وجود دارد و آنها را از آفت ناشی از حشرات حفظ می‌کند، را از روغن جدا نمایند. روغن پنبه دانه اصلاً کلسترول نداشته و میزان اسید چرب ترانس آن هم بسیار پایین می‌باشد. معمولاً در تهیهٔ چیپس سیب زمینی و دیگر انواع اسنک از این روغن استفاده می‌کنند. روغن پنبه دانه از گروه روغن های نیمه خشک شونده با شاخص يدي 100 تا 140 است متن صفحه.[1] به دليل استعمال روغن هاي گياهي در صنايع مختلف ميزان خشك شوندگي آن ها مهم است اين درجه از روي شاخص يدي تعيين مي شود. كه عبارت است از مقدار يد لازم براي اشباع كردن اتصال باندهاي مضاعف 100 گرم روغن است. هرچه ضريب يدي بالاتر باشد يعني روغن از اسيدهاي چرب غير اشباع زياد تري دارد، بنابراين امكان اكسيده شدن زياد تري دارد و در نتيجه خاصيت خشك شوندگي بيشتري خواهد داشت.[2]

همچون روغن دانه سویا، روغن پنبه دانه را هم اغلب به طور جزئی یا کلی هیدروژنه می‌کنند. مشکلی که در زمینه هیدروژنه نمودن چربی ترانس وجود دارد این است که این گونه روغن‌ها بسیار برای سلامتی مضرند. روغن پنبه دانه اولین روغنی بود که آن را هیدروژنه نمودند و البته در آن زمان برای مصارف خوراکی به کار نمی‌رفت، بلکه در تولید شمع از این روغن استفاده می‌کردند. ثابت شده است که مصرف pix سبب افزایش در نسبت اسید های چرب غیر اشباع (اولئیک و لینولئیک ) به اسیدهای چرب اشباع مانند مرستئیک، پالمئیک و اسید استئاریک در روغن پنبه دانه می شود.[2] pix یک تنظیم کننده رشد ( کند کننده رشد ) است که برای جلوگیری از رشد رویشی پنبه در زمان گلدهی مصرف می شود

کاربرد واهمیت پنبه

استفاده از الیاف پنبه در صنیع نساجی

استفاده به عنوان دانه روغنی . دانه های پنبه حدود 20 درصدروغن می باشد و در جهان بعد از سویا مهمترین دانه روغنی محسوب می شود.

کنجاله پنبه بعد از روغن کشی با داشتن 36-48 درصد پروتئین در خوراک دام مورد استفاده قرار می گیرد

و همچنین در صنایع دارویی،غذایی ، نظامی و… مورد استفاده قرار می گیرد

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>