منو اصلی
گیاه گلرنگ

گیاه گلرنگ

گلرنگ (کافشه، خسک دانه، کاجیره) از گیاهان دنیای قدیم است که از حدود 400 سال پیش از میلاد تاکنون کشت می شده است.

این گیاه از قدیم در استان های آذربایجان، خراسان و اصفهان به صورت زراعت فرعی و با هدف برداشت گل کشت می شده است. گلبرگ گلرنگ دارای مواد رنگی کارتامین و کارتامیدین است که از آنها برای رنگ آمیزی پارچه و ابریشم ، آشپزی و قنادی استفاده می شود.

امروزه از اهمیت آن به عنوان گیاه رنگی کاسته شده و بیشتر به عنوان گیاه روغنی کشت می شود ، زیرا روغن آن دارای اسید چرب غیر اشباع لینولئیک می باشد.

پتانسیل عملکرد دانه گلرنگ 5 تن در هکتار می باشد و عملکردهای بالای 2.5 تن در هکتار مطلوب می باشند.

از هر هکتار گلرنگ حدود 400 کیلوگرم گل نیز برداشت می شود که ارزش اقتصادی مشابه با دانه آن دارد.

گلرنگ گیاهی است که بصورت بوته ای استوار رشد می کند.ارتفاع این گیاه بسته به رقم بین 40 تا 150 سانتی متر متغیر است.

گلرنگ دارای ریشه مستقیم ، توسعه یافته و قوی با ریشه های جانبی زیاد است که می تواند تا عمق 3 متری در خاک های نفوذ پذیر رشد کند و رطوبت و مواد غذایی خاک را تا این عمق جذب نماید.

مرحله ی اولیه رویش آن روزت و بعد به ساقه می رود، طول دوره رشد 4 تا 6 ماه ، ارتفاع بوته 40 تا 150 سانتی متر ، برگ ها دندانه دار با دندانه های منتج به خارهای ظریف ، برگ ها بدون دمبرگ هستند . برگ ارقام جدید فاقد خار هستند.

رنگ گل می تواند از زرد مایل به سفید تا قرمز پرتقالی تغییر کند که معمول ترین رنگ آن زرد تیره است.

میوه فندقه (Achene)، وزن هزار دانه آن 35 تا 50 گرم ، بذر شامل 38 تا 62 درصد پوست، 20 تا 45 درصد روغن و 12 تا 24 درصد پروتئین است و ذخیره روغن در لپه ها صورت می گیرد.

 

سازگاری:

بذر گلرنگ برای جوانه زدن به درجه حرارت های بالاتر از 4.5 تا 5 درجه سانتیگراد نیاز دارد. درجه حرارت مطلوب برای جوانه زنی بذر گلرنگ بین 15 تا 20 درجه سانتیگراد می باشد.

گلرنگ برای رشد به 110 تا 140 روز بدون یخبندان در کشت بهاره و یک دوره 200 روزه در کشت پاییزه نیاز دارد.

علاوه بر دما طول روز نیز بر فصل رشد گلرنگ تاثیر دارد. گلرنگ ماهیتاً روز بلند است اما بسیاری از ارقام اصلاح شده نسبت به طول روز بی تفاوت می باشند.

گیاه گلرنگ مقاومت خوبی به شوری دارد ولی شوری بیش از حد تحمل گیاه ، عملکرد را از طریق کاهش عملکرد بذر در هر طبق و کاهش تعداد طبق های حاوی بذر کاهش می دهد. در پژوهشی شوری 8.3 ds/m درصد جوانه زنی را تنها 10 درصد کاهش داد.

گلرنگ به علت داشتن ریشه عمیق قادر به جذب رطوبت از اعماق 3 تا 4 متری خاک می باشد و به همین جهت نسبت به خشکی مقاوم است.

 

 

 

تعاونی کمباینداران فارس

 

 

 

 

 

 

 

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>