منو اصلی
گیاه گلرنگ

گیاه گلرنگ

گلرنگ (کافشه، خسک دانه، کاجیره) از گیاهان دنیای قدیم است که از حدود 400 سال پیش از میلاد تاکنون کشت می شده است. این گیاه از قدیم در استان های آذربایجان، خراسان و اصفهان...

Page 1 of 3123