منو اصلی
تنظیمات و معاینه فنی کمباین جاندیر

تنظیمات و معاینه فنی کمباین جاندیر

کمباین ماشین مرکبی است که از به هم پیوستن تعدادی مکانیزم در واحدهای مستقل کار جمع آوری و برداشت محصول و جداسازی دانه از کاه و کلش را همزمان انجام داده و در صورت نیاز می...

دستورالعمل معاینه فنی کمباین غلات

دستورالعمل معاینه فنی کمباین غلات

مواردی که باید بررسی شود: كنترل محل استقرار راننده سرعت دستگاه ها دستگاه درو دستگاه تغذيه دستگاه خرمنكوب دستگاه جداكننده دستگاه تميز كننده   الف – كنترل محل استقرار...

Page 3 of 3123