منو اصلی

ویدیو

  • ربات ها در کشاورزی
  • سیستم های کاه جمع کن و کاه خرد کن مدرن
  • سیستم های آبیاری و پمپ ها
  • ماشین های کشاورزی مدرن

ذرت سومین محصول زراعی مورد کشت بعد از گندم و برنج است.استفاده و تجارت ذرت بیشتر به عنوان محصولی برای تغذیه دام است، اما یک جز لاینفک و مهم سبد غذایی انسان نیز می­باشد. علاوه بر غذا و تغذیه دام، ذرت دامنه وسیعی از کاربری صنعتی از جمله فرآوری مواد غذایی تا تولید اتانول را دارد....

...

گلرنگ (کافشه، خسک دانه، کاجیره) از گیاهان دنیای قدیم است که از حدود 400 سال پیش از میلاد تاکنون کشت می شده است. این گیاه از قدیم در استان های آذربایجان، خراسان و اصفهان به صورت زراعت فرعی و با هدف برداشت گل کشت می شده است. گلبرگ گلرنگ دارای مواد رنگی کارتامین و کارتامیدین است...

در سال 1396 برداشت گلرنگ فقط با هد مخصوص انجام میگیرد وکمباین باید معاینه فنی گردد...

Prospekt SunLite__Original_694

Page 2 of 2112345...1020...Last »